دستگاه اکستندر مگنت دار بزرگ کننده و حجم دهنده آلت مردان

325,000 تومان

کارایی و ویژگی های دستگاه اکستندر مگنت دار :

  • افزودن به درازا
  •  ضخامت و سختی آلت تناسلی در حالت نعوظ به صورت دائمی و مادم العمر
  • ترّقی در کیفیت ، استقامت و میل داشتن روابط جنسی
  • رشد بدون محدودیت آلت تناسلی (تا آخرین سایز دستگاه که ۲۰ سانت است)
  • رشد بدون خطر ، بدون درد و رنچ (فقط با کمی صبر و مداومت)
  • بالا بردن بنیه و توان جنسی (Seual Stamina) و مقدار منی (Se Drive).
  • درمان اضطراب و تشویش پیش از نزدیکی (Stress & Anxiety)